Iedereen Leest lanceerde in 2015 het Lezerskabinet op, een open en dynamische community rond lezen en leesbevordering. In een eerste bevraging leverden meer dan 500 respondenten een bijdrage over een duurzame toekomst voor leesbevordering. Deze inbreng gaf mee vorm aan het nieuwe beleidsplan van Iedereen Leest, waarin leesplezier centraal staat. Onder het motto 'Meer leesplezier, meer lezers!' willen we samen met u bouwen aan een inspirerend leesklimaat.

 

Op dit moment buigt het Lezerskabinet zich over de herziening van de eindtermen. Naar aanleiding van de oproep van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nemen allerlei organisaties en betrokkenen deel aan het debat om het onderwijs van morgen vorm te geven. Leesplezier en een uitnodigende leesomgeving zijn ook essentieel voor het onderwijs. Daarom pleit Iedereen Leest voor meer aandacht voor leesplezier - als hefboom voor een betere leesvaardigheid - in de discussie rond de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Via deze link leest u welke accenten Iedereen Leest naar voren schuift.

 

Uw stem is ook hier van groot belang. Geef uw ideeën over de leesvaardigheid die alle kinderen en jongeren in de toekomst moeten meekrijgen in het onderwijs via www.onsonderwijs.be. Meld u eerst aan en bekijk de al ingevoerde ideeën of laat u inspireren door de blogberichten, waar u ook de bijdrage van Iedereen Leest ontdekt. U kunt zich aanmelden als burger maar ook posten of reageren als vereniging. Op 23 maart 2016 wordt het eerste deel van het debat afgesloten.

 

Deel deze oproep met andere lezers en verspreid uw mening ook via sociale media en gebruik daarbij #eindtermen. En volg ons op Twitter om mee te praten. Hoe meer ideeën rond lezen en leesvaardigheid, hoe groter het draagvlak om leesplezier de plaats te geven die het verdient in het onderwijs van de toekomst.

 

Het team van Iedereen Leest

Vragen? Mail naar info@lezerskabinet.be